Viktigt om kartor, kontroller och TC

Kartor

Kartorna kommer vara av typ terrängkarta.

Förbjudna områden eller obligatoriska sträckor kommer att vara markerade på kartorna. Men det är viktigt att komma ihåg att kartorna inte kommer att innehålla all information! Detta är en del av utmanigen!

Det är inte ovanligt att vi får kommentarer om att kartorna inte visar allt och att det leder till svårigheter eller problem vid navigering. Detta är vi medvetna om och utmanas till att avväga sina vägval mot kartans beskaffenhet och noggranhet är en del av utmaningen. Alla står inför samma utmaning. 

Beskrivning av kontrollernas placering kommer att vara i klartext till exempel ”under bron” Detta gör att ni som inte har någon orienteringserfarenhet lätt kan förstå var kontrollerna finns. Navigeringen på Ulvjakten är inte svårare än att ni bara behöver grundläggande kartkunskaper för att hitta kontrollerna.

 

Navigation

En kompass är bra att ha för att kunna vrida kartan rätt och cykla eller springa åt rätt håll. Det är också tillåtet att använda alla typer av tekniska hjälpmedel i form av GPS och Smartphones med eller utan kartfunktion. Se mer här

 

Kontroller

Kartorna delas ut i samband med start och utmaningen är att snabbt välja bästa vägen till kontrollerna och komma fram till en strategi för att få ihop så många poäng som möjligt inom tre timmar.

När ni kommer fram till kontrollen så ”stämplar” ni med lagets SportIdent pinne (en liten plastbricka) som ni får i samband med start. Då registreras det elektroniskt att ni varit där och pinnen läses av när ni går i mål.

 

Startområde (TC)

Tävlingscentrum kommer att markeras med "TC". Det kommer att vara skyltat till TC med orange/vita orienteringsskärmar ca 1-2km därifrån på anslutande vägar. Det finns parkering och en gymnastiksal att förvara väskor i samt tillgång till omklädningsrum och dusch efter tävlingen.

 
Drivs med Webnode